• جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

  جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

  گروه عکس الف، 

  جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی روز گذشته (۲۱ خرداد) برگزار شد.

 • جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

  جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

  گروه عکس الف، 

  جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، عصر چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ برگزار شد.

 • جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

  جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

  گروه عکس الف، 

  جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی عصر امروز چهارشنبه (۱۶ بهمن) برگزار شد.

 • جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

  جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

  گروه عکس الف، 

  جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بعدازظهر چهارشنبه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی برگزار شد.

 • جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

  جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

  گروه عکس الف، 

  جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر چهارشنبه ۲۲ آبان ۹۸ به ریاست آیت الله آملی لاریجانی برگزار شد.

 • جلسه تشخیص مصلحت نظام

  جلسه تشخیص مصلحت نظام

  گروه عکس الف، 

  جلسه تشخیص مصلحت نظام چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸ به ریاست آیت الله آملی لاریجانی برگزار شد.

 • جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

  جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

  گروه عکس الف، 

  جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ به ریاست آیت الله آملی لاریجانی برگزار شد.

 • جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام / ۳ مهر ۹۸

  جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام / ۳ مهر ۹۸

  گروه عکس الف، 

  جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸ به ریاست آیت الله آملی لاریجانی برگزار شد.

 • جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

  جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

  گروه عکس الف، 

  جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸ به ریاست آیت الله آملی لاریجانی برگزار شد.

 • جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

  جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

  گروه سیاسی الف، 

  جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.

 • جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

  جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

  گروه عکس الف، 

  جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بعدازظهر چهارشنبه به ریاست آیت الله لاریجانی برگزار شد. /مهر

 • جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام

  جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام

  گروه عکس الف، 

  جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ به ریاست آیت الله آملی لاریجانی برگزار شد.