آرشیو سال ۹۵ و قبل از آن
  • ایمانی: آرزو می‌کنم مجلس آینده پوپولیست نباشد

    ایمانی: آرزو می‌کنم مجلس آینده پوپولیست نباشد

    گروه سیاسی الف، 

    ناصر ایمانی فعال سیاسی با بیان اینکه نگرانم که در مجلس آینده گرفتار پوپولیسم شویم، می‌گوید: اصولگرا یا اصلاح‌طلب بودن مجلس یازدهم مهم نیست و مجلس اصلاح‌طلب یا اصولگرا بر مجلس پوپولیست و عوامگرا ارجح است.