• جرمی هانت: باید بدهی به ایران را پس دهیم

    جرمی هانت: باید بدهی به ایران را پس دهیم

    گروه جهان الف، 

    وزیر خارجه سابق انگلیس گفت سیاست‌ غرب در قبال ایران در حال شکست است زیرا آمریکا و اروپا هر کدام موضع خود را پیش گرفته‌اند و اتحادی بین آن‌ها وجود ندارد.