• علت دلزدگی پهلویِ پسر از استان چهاردهم ایران

    علت دلزدگی پهلویِ پسر از استان چهاردهم ایران

    جهان، 

    هزار و پانصد و سی و ششمین جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد رای به جدایی فرزندی کوچک از مادری پر مهر داد، مادری که در طول قرنهای متمادی در داغ جدایی اجباری و از دست دادن فرزندان کوچک و بزرگش خون گریه کرده است.