• پاسخ مدیر شبکه سه به شایعه ریاستش بر صداوسیما

    پاسخ مدیر شبکه سه به شایعه ریاستش بر صداوسیما

    گروه سیاسی الف، 

    مدیر شبکه سه به شایعات پیرامون ریاستش بر سازمان صداوسیما پاسخ داد و اعلام کرد که توفیقات شبکه سه سیما به لحاظ کلان مدیریتی همگی ثمره حمایت و راهبری علی عسکری رئیس رسانه ملی است.