•  کابوسِ مرگ در معادن تمامی ندارد

    کابوسِ مرگ در معادن تمامی ندارد

    گروه اجتماعی الف، 

    «علی کهساری» حدودا ۳۵ساله کارگر معدن «البرزگان » حوالی روستای «جوز چال» در منطقه معدنی اولنگ شهرستان رامیان بود که حوالی ساعت یازده ظهر روز پنجشنبه در حادثه سقوط یک تخته سنگ بر روی بدنش، جان باخت.