• فعلاً هیچ‌گونه ثبت‌نام جدیدی برای سهام عدالت وجود ندارد

    فعلاً هیچ‌گونه ثبت‌نام جدیدی برای سهام عدالت وجود ندارد

    دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت با تأکید بر "فعلاً هیچ‌گونه ثبت‌نام جدیدی برای سهام عدالت وجود ندارد"، گفت: هیچ فردی به هیچ جایی برای ثبت‌نام و دریافت سود سهام عدالت نباید مراجعه کند و مبلغی را نباید پرداخت کند.