• عوامل اصلی تیراندازی سرابله دستگیر شدند

    عوامل اصلی تیراندازی سرابله دستگیر شدند

    گروه حوادث الف، 

    فرماندار «چرداول» گفت: عوامل تبر اندازی دیشب در شهر «سرابله» دستگیر شدند و با کسانی که قصد برهم زدن آرامش و امنیت جامعه را دارند برخورد خواهد شد.