• جذابیت‌های وسواس!

    «تکثیر نابهنگام یک پنجره که به چشم‌اندازی در گذشته باز می‌شد...»؛سعید محسنی؛ نشر چشمهجذابیت‌های وسواس!

    ثریا بیگدلی،

    سعید محسنی، همواره در پی آفرینش نگاهی تازه به روایت بوده است و نوآوری‌های رواییِ او مهم‌ترین ویژگی کارش را تشکیل می‌دهند. در بسیاری مواقع او از تنوع صداها برای ایجاد فرمی جدید در روایتش بهره می‌گیرد. آدم‌ها در داستان‌های او دارای پیشینه‌های بسیار متفاوت‌اند و با جهان‌بینی‌های عجیب و غریب‌شان بر متمایز شدن کار او می‌افزایند.