• از کیسه ۸۵ میلیون نفر برای بورس خرج نکنید

    از کیسه ۸۵ میلیون نفر برای بورس خرج نکنید

    سیاسی، 

    نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به مصوبات جدید سازمان بورس گفت: رییس بانک مرکزی باید در برابر تخصیص منابع صندوق توسعه ملی و ممنوعیت استفاده از وام بانکی می ایستاد.