• ادمین کانال اعتماد ملی: عذرخواهی می‌کنم

    ادمین کانال اعتماد ملی: عذرخواهی می‌کنم

    گروه سیاسی الف، 

    ادمین کانال تلگرامی اعتماد ملی همدان با ارائه توضیحاتی درباره انتشار یک بیاینه در این کانال که منجر به صدور احضاریه دادگاه شده است، از تمامی شهروندان عذرخواهی کرد.