• ورود ایران به عرصه صادرات مواد بهداشتی ضد کرونا

    ورود ایران به عرصه صادرات مواد بهداشتی ضد کرونا

    گروه اجتماعی الف، 

    حدود سه ماه پس از ورود کرونا به ایران، با مجوز سازمان غذا و دارو، شرکت‌های ایرانی تولیدکننده محصولات و مواد بهداشتی ضد ویروس کرونا، می‌توانند بخشی از تولیدات خود را صادر کنند.