• تولید سالیانه ۲۰۰ کیلو زهر زنبور در کشور

    تولید سالیانه ۲۰۰ کیلو زهر زنبور در کشور

    گروه اقتصادی الف، 

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه صنعت زنبورداری، منبع درآمد فوق العاده برای کشور است، از تولید سالیانه ۲۰۰ کیلو زهر زنبور در کشور خبر داد.