• آیین‌نامه توزیع اینترنتی دارو بزودی ابلاغ می‌شود

    آیین‌نامه توزیع اینترنتی دارو بزودی ابلاغ می‌شود

    رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت:«آیین نامه توزیع اینترنتی دارو اصلاح شده و طی چند روز آینده با امضای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه‌های علوم پزشکی و مجموعه‌های ذینفع ابلاغ می شود. این در حالی است که مردم، داروخانه‌ها و سکوها در پایان فروردین ماه منتظر ابلاغ آن توسط وزارت بهداشت بودند.