• دانشجوها «همیار تقلب» استخدام می‌کنند! + تصاویر

    دانشجوها «همیار تقلب» استخدام می‌کنند! + تصاویر

    گروه فرهنگی الف، 

    این روزها آگهی‌های همیار و کمک برای حضور در امتحانات آنلاین، به لیست متعدد خدمات غیرمعمول اضافه شده است. خدمت جدیدی که در آن دانشجویی برای ساعت امتحان آنلاین، دانشجوی دیگری را به کمک می‌گیرد و قیمت این خدمت هم توافقی تعیین می‌شود.