• نکاتی که باید در زمان توقف طولانی خودرو رعایت کرد

    نکاتی که باید در زمان توقف طولانی خودرو رعایت کرد

    گروه اقتصادی الف، 

    توقف یا به اصطلاح خواباندن طولانی مدت خودرو نیازمند رعایت نکات خاصی است که با رعایت این نکات می‌تواند عمر قطعات فنی خودرو را افزایش داد و ایجاد فرسودگی‌هایی که در اثر عدم توجه به نکات مربوط به توقف طولانی خودرو ایجاد می‌شود را به حداقل رساند.