• چه کسی کشور را تعطیل کرده است؟/ واکنش مردم

    چه کسی کشور را تعطیل کرده است؟/ واکنش مردم

    گروه سیاسی الف، 

    این فیلم مصاحبه‌ای است درباره واکنش مردم نسبت به حرفی که رئیس جمهور چند روز قبل بیان کرد و گفت: به مردم می‌گوییم چه کسی کشور را تعطیل کرده است.