• تصادف عجیب خودرو با قایق

  تصادف عجیب خودرو با قایق

  عدم مهارت و تمرکز راننده خودروی بی‌ام‌و سبب خارج شدن کنترل خودرو و برخوردش با یک قایق شد.

 • وقوع حادثه در نقطه کور کامیون

  وقوع حادثه در نقطه کور کامیون

  خودروهایی همچون کامیون، تریلی و اتوبوس نقاط کور زیادی دارند و برای عبور از کنار آن‌ها باید جوانب احتیاط را رعایت کرد.

 • نتیجه خودنمایی در وسط خیابان

  نتیجه خودنمایی در وسط خیابان

  عدم توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی و همچنین انجام حرکات نمایشی توسط یک موتورسوار در وسط خیابان برایش حادثه ساز شد.

 • اشتباه موتورسوار در سبقت از لاین مخالف

  اشتباه موتورسوار در سبقت از لاین مخالف

  عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و همچنین عجله موتورسوار برای سبقت در لاین مخالف سبب بروز حادثه شد.