• تصادف قطار تهران - رشت با کامیون

    تصادف قطار تهران - رشت با کامیون

    گروه حوادث الف، 

    امروز یک دستگاه کامیون در هنگام عبور از گذرگاه مجاز بدون مستحفظ به دلیل بی توجهی، با قطار مسافری تهران- رشت برخورد کرد و راننده آن جان باخت.