• مقصر تصادف‌های عجیب و غریب جاده چالوس پیدا شد

    مقصر تصادف‌های عجیب و غریب جاده چالوس پیدا شد

    گروه حوادث الف، 

    دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز از احضار پیمانکار جاده چالوس خبر داد و گفت: پس از بررسی‌های کارشناسی که شخصاً بر آن نظارت داشتم مشخص شد بیشتر این تصادفات به دلیل نامناسب بودن آسفالت موجود با شرایط جاده بوده است.