• سلبریتی‌ها نه بازیچه‌اند و نه خدا!

    ۱۵۰ سال است می‌خواهیم بدانیم سلبریتی‌ها چطور سلبریتی شدندسلبریتی‌ها نه بازیچه‌اند و نه خدا!

    ایان شارون مارکوس / ترجمه حسین رحمانی، 

    چرا سلبریتی‌ها اینقدر در زندگی امروز ما مهم شده‌اند؟ چرا کسی به خود زحمت می‌دهد که به مدل مو، لباس یا کفش آن‌ها توجه کند؟ چطور به این‌همه شهرت و ثروت رسیده‌اند؟ گاهی فکر می‌کنیم این دست سوالات، مختصِ زمانۀ پرهیاهوی ماست اما در بایگانی‌های مربوط به سلبریتی‌های قرن هجدهم می‌بینیم در نامه‌هایی که مردم به آنها، چیزهای آشنایی وجود دارد: ستایش‌های اغراق‌آمیز، انتقادات تندوتیز و حتی نفرت‌پراکن‌ها و ترول‌ها