• نماینده گرگان: مخفی ماندن آرا به صلاح‌مان است

    نماینده گرگان: مخفی ماندن آرا به صلاح‌مان است

    گروه سیاسی الف، 

    تربتی‌نژاد گفت: شفافیت آراء موجب تحت فشار قرار گرفتن نماینده از سوی مردم با سؤالاتی مانند چرا به فلان مورد رأی دادی، چرا به فلان مورد رأی ندادی، چرا با فلان مورد مخالف یا موافق بودی، قرار می‌گیرد که آن زمان در می‌یابیم مخفی ماندن آراء به صلاح است.