• حداقل تراکنش بانکی ۳۰۰ هزار ایرانی ۱.۵ میلیارد تومان است

    حداقل تراکنش بانکی ۳۰۰ هزار ایرانی ۱.۵ میلیارد تومان است

    گروه اقتصادی الف، 

    عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه حداقل تراکنش بانکی ۳۰۰ هزار ایرانی ثروتمند مالیات گریز ۱.۵ میلیارد تومان است گفت: باید یارانه ۳ دهک بالای جامعه را که اصلا برای آنها رقمی نیست را به ۳ دهک پایین درآمدی بدهیم.