• تنش تازه آمریکا و چین با فرمان ترامپ

    تنش تازه آمریکا و چین با فرمان ترامپ

    گروه جهان الف،

    رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه یک فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن ایالت متحده شرکت‌های چینی را که با ارتش این کشور در ارتباط هستند، در فهرست سیاه قرار خواهد داد.