آرشیو سال ۹۵ و قبل از آن
  • ترامپ: تیلرسون احمق است

    ترامپ: تیلرسون احمق است

    گروه جهان الف، 

    رئیس جمهوری آمریکا که نه تنها مخالفان، بلکه موافقان خویش را نیز به بدترین القاب خطاب می کند، امروز (پنجشنبه) رکس تیلرسون وزیر خارجه پیشین را 'فردی احمق' توصیف کرد.