• مصوبه رانتی دولت برای واردات ۱۱۰۰ خودرو

    مصوبه رانتی دولت برای واردات ۱۱۰۰ خودرو

    گروه اقتصادی الف، 

    تلاش برخی مسؤولان برای اخذ مصوبه دولت به منظور واردات بیش از ۵ هزار خودرو که ۱۱۰۰ دستگاه‌ آن فاقد ثبت سفارش است علاوه بر رانت اقتصادی و ارزی، می‌تواند موجب افزایش نرخ ارز در بازار شود که دود آن به چشم مردم می‌رود.