• پایان فریدون

    پایان فریدون

    گروه ویدئو الف، 

    امروز پس از مدت‌ها حرف و حدیث پیرامون حسین فریدون و تشکیل پرونده قضایی برای برخی اتهامات منتسب به وی، حکم قضایی قطعی برای وی اعلام شد.