• سرمشق سال ۹۹ 

  سرمشق سال ۹۹ 

  مهندس محمود فرشیدی، 
 • تحلیل محتوای سخنان رهبر انقلاب در روزهای اخیر

  تحلیل محتوای سخنان رهبر انقلاب در روزهای اخیر

  نسیم کاهیرده، 

  بررسی محتوای اظهارات اخیر رهبری نشان می دهد ایشان طی روزهای اخیر و پس از شیوع ویروس کرونا در ایران بعد از خداوند متعال بر روی اراده و همکاری مردم در مبارزه با این بیماری بیشترین تاکید را داشته اند.