• صدای پرواز هلی کوپتر در مریخ ثبت شد

    صدای پرواز هلی کوپتر در مریخ ثبت شد

    ویدئو، 

    کلیپ صوتی مذکور با استفاد از میکروفونی روی ابزار SuperCam کاوشگر استقامت ضبط شده است. صدای حرکت تیغه‌های پروانه نبوغ به سختی قابل شنیدن است. زیرا این هلی کوپتر ۱.۸ کیلوگرمی ۸۰ متر با میکروفون کاوشگر استقامت فاصله داشت. از سوی دیگر باد نیز روی صدای حرکت ابزار تأثیر می‌گذاشت. به همین دلیل محققان صدای حرکت تیغه‌های هلی کوپتر را ایزوله و بزرگنمایی کردند تا صدای آن راحت تر شنیده شود.