• ساخت برخی از تجهیزات آتش نشانی در کشور

    ساخت برخی از تجهیزات آتش نشانی در کشور

    گروه اجتماعی الف، 

    شهردار تهران گفت: برخی از تجهیزات آتش نشانی که امروز از آن رونمایی شد، در داخل کشور ساخته شده اند و برخی دیگر نیز خریداری شده است.