• کارگران آذرآب تجمع کردند

    کارگران آذرآب تجمع کردند

    گروه اجتماعی الف، 

    کارگران شرکت آذرآب اراک صبح امروز در مسیر راه‌آهن شمال به جنوب تجمع کردند.