آرشیو سال ۹۵ و قبل از آن
 • تجمع اعتراضی مردم کره جنوبی مقابل «سفارت آمریکا»

  تجمع اعتراضی مردم کره جنوبی مقابل «سفارت آمریکا»

  گروه جهان الف، 

  صدها تن از مردم کره جنوبی در تجمعی مقابل سفارت آمریکا در «سئول» ضمن ابراز تمایل به اتحاد بین دو کره ، آمریکا را مسئول شکست در مذاکرات واشنگتن و پیونگ‌یانگ برشمردند.

 • تجمع اعتراضی به قیمت خودرو جلوی وزارت صمت

  تجمع اعتراضی به قیمت خودرو جلوی وزارت صمت  

  گروه ویدئو الف، 

  این تجمع امروز مورخ ۲۷ فروردین توسط حواله داران موعد تحویل بهمن و اسفند۹۷ ترتیب داده شده است. علت تجمع در نظر گرفتن قیمت قدیم خودرو برای موعد تحویل تا دیماه و قیمت جدید برای موعد تحویل بهمن و اسفند در حالیکه همه در یک بخشنامه فروش و در یک ساعت و روز ثبت‌نام کرده اند.