• تخصیص ارز به تایرسازان از سر گرفته شد

    تخصیص ارز به تایرسازان از سر گرفته شد

    گروه اقتصادی الف، 

    سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران گفت: تخصیص ارز به کارخانجات تولیدکننده تایر که حدود یک ماه به دلایل نامعلوم متوقف شده بود، از سر گرفته شد.