• بیکاران چند ماه حق بیمه بیکاری می‌گیرند؟ + جدول

    بیکاران چند ماه حق بیمه بیکاری می‌گیرند؟ + جدول

    گروه اقتصادی الف، 

    مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایط، به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی دارد و در هر حال مدت آن از ۳۶ ماه برای بیمه شدگان مجرد و ۵۰ ماه برای بیمه شدگان متاهل و متکفل بیشتر نیست.