• بیماری «گیلن باره» چیست؟

    بیماری «گیلن باره» چیست؟

    سلامت، 

    استاد بیماری‌های مغز و اعصاب گفت:بیماری گیلن باره یک بیماری اعصاب محیطی است که به صورت حساسیت، اعصاب محیطی مشکل پیدا می‌کند.