• نشانه‌های ایجاد «سنگ مثانه» چیست؟

    نشانه‌های ایجاد «سنگ مثانه» چیست؟

    گروه سلامت الف، 

    متخصص کلیه و مجاری ادرار با بیان اینکه از جمله علامت‌های تولید سنگ مثانه دفع دردناک ادرار، وجود خون در ادرار و سوزش در ادرار است، گفت: کمبود پروتئین در کودکان از علل ایجاد سنگ مثانه است.