• یک چشم بکن باوئر، نابینا شد

    یک چشم بکن باوئر، نابینا شد

    گروه ورزشی الف، 

    اسطوره فوتبال آلمان در حاشیه برگزاری یک تورنمت گلف اعلام کرد یکی از چشمانش نابینا شده است.