• بورس عربستان سقوط کرد

    بورس عربستان سقوط کرد

    گروه جهان الف، 

    حملات اخیر به تاسیسات نفتی عربستان که به اعتراف مقامات این کشور جبران خسارات ناشی از آن به زمان زیادی نیاز دارد بورس های عربستان و برخی کشورهای شورای همکاری را نیز تحت تاثیر قرار داد.