• بودجه سال آینده ۱۰ دانشگاه برتر کشور مشخص شد

    بودجه سال آینده ۱۰ دانشگاه برتر کشور مشخص شد

    گروه اقتصادی الف، 

    بودجه ۱۰ دانشگاه برتر تهران در سال آینده نسبت به امسال با رشد قابل توجهی روبرو بوده است که می‌تواند در پیشرفت علم و فناوری و دستاوردهای دانشگاهی تأثیر مستقیم داشته باشد.