• یادگار مخروبه قاجاریه در بازار تهران

    یادگار مخروبه قاجاریه در بازار تهران

    گروه عکس الف، 

    این بنا مربوط به زمان قاجار است و در طی این سال‌ها به مخروبه‌ای تبدیل شده است. اما هنوز همان ابهت معماری بنا‌های قاجار را دارد و ساختار آجری اش با آن طاق‌های زیبا که باظرافت خاصی طراحی شده اند چشم را خیره می‌کند. به این بنای قدیمی قاجاری رسیدگی چندانی نشده است، اما در صورت رسیدگی این بنا هم می‌توانست همانند بنا‌های تاریخی دیگر، گردشگرانی را به خود جذب کند.