• بی‌بی‌سی: ایران یک‌میلیون و 300 هزار «برده» دارد!

    بی‌بی‌سی: ایران یک‌میلیون و 300 هزار «برده» دارد!

    گروه جهان الف، 

    روز گذشته بی‌بی‌سی فارسی گزارشی درباره برده‌داری مدرن پخش کرد و مدعی شد ایران حدود یک‌میلیون و 300 هزار برده مدرن دارد. بعد هم موضوع را ربط داد به مدافعان حرم و قالیبافی کودکان ایرانی و ازدواج نوجوانان!