• عزم جدی دولت و قوه قضائیه برای برخورد با مفاسد مربوط به زمین

  عزم جدی دولت و قوه قضائیه برای برخورد با مفاسد مربوط به زمین

  گروه سیاسی الف، 

  معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه دولت در مقابله با تصرفات غیرقانونی اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه سد لتیان از قانون فراتر نخواهد رفت، گفت: دولت از هیچ اقدامی در جهت صیانت از اراضی و منابع ملی، حفاظت از حقوق مردم و اهتمام به مصلحت جامعه دریغ نخواهد کرد و با متخلفان برخورد جدی خواهد کرد.

 • تقدیر مصباح یزدی از اقدامات صورت گرفته در برخورد با مفاسد

  تقدیر مصباح یزدی از اقدامات صورت گرفته در برخورد با مفاسد

  گروه اجتماعی الف، 

  رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: برای مبارزه با مفاسد باید افراد تعلیم یابند و مورد تربیت قرار بگیرند تا به وظایف خود عمل کنند، فعالیت‌های بسیار مثبتی براساس تدابیر مقام معظم رهبری در این راستا انجام شده است.