• وزارتخانه‌ها از ایجاد بدهی برای دولت منع شدند

    وزارتخانه‌ها از ایجاد بدهی برای دولت منع شدند

    گروه اقتصادی الف، 

    عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ گفت: با مصوبه امشب کمیسیون تلفیق وزارتخانه‌ها از ایجاد هر گونه بدهی برای دولت منع شدند مگر اینکه موضوع مدنظرشان به تصویب سازمان برنامه و بودجه برسد.