آرشیو سال ۹۵ و قبل از آن
  • موسوی لارگانی: فقط ۶درصد اقتصاد ایران به بخش تعاون واگذار شد

    موسوی لارگانی: فقط ۶درصد اقتصاد ایران به بخش تعاون واگذار شد

    گروه اقتصادی الف، 

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تنها ۶ درصد اقتصاد به تعاونی‌ها واگذار شده و آنها فقط در توزیع فعال بوده‌اند گفت: متاسفانه مجلس پیگیر این امر نبوده و بعد نظارتی قوه مقننه در مقایسه با قانون‌گذاری آن بسیار ضعیف عمل کرده است.