• بلایی که هنگام دزدی بر سر یک سارق آمد

    بلایی که هنگام دزدی بر سر یک سارق آمد

    ویدئو، 

    دوربین‌های امنیتی تصاویر لحظه سرقت از یک منزل مسکونی در بوگوتا پایتخت کلمبیا را ضبط کرده‌اند. گروه تبهکار مشغول خالی کردن خانه بودند که یکی از سارقان از طبقه دوم ساختمان سقوط کرد. از سرنوشت فرد مذکور اطلاعاتی در دست نیست.