• ادعاهای تازه درباره باند جهانبانی

  ادعاهای تازه درباره باند جهانبانی

  گروه اجتماعی الف، 

  به تازگی ادعاهایی مطرح شده مبنی بر اینکه به اتهامات تعدادی از متهمان پرونده باند جهانبانی رسیدگی نشده است در حالی که بررسی ها نشان می دهد این موضوع صحت ندارد.

 • حکم پرونده گروه جهانبانی صادر شد

  حکم پرونده گروه جهانبانی صادر شد

  گروه اجتماعی الف، 

  قاصی شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی از صدور حکم پرونده گروه جهانبانی خبر داد.