• بافت فرسوده منطقه ۱۹ تهران

    بافت فرسوده منطقه ۱۹ تهران

    گروه عکس الف،

    جمعی خبرنگاران از کوره‌های آجرپزی این منطقه، ضایعات فروشان خلازیر و فرودگاه‌ قلعه‌مرغی واقع در بوستان ولایت دوشنبه ۱۵ آذر بازدید کردند.