• استفاده فولاد از پنج بازیکن خارجی قانونی بود؟

    استفاده فولاد از پنج بازیکن خارجی قانونی بود؟

    براساس آیین‌نامه نقل و انتقالات محدودیتی برای استفاده تیم‌ها از بازیکنان خارجی وجود ندارد و تیم‌ها مجازند تا از تمام پنج به علاوه یک سهیمه خودشان حتی به صورت همزمان در زمین استفاده کنند و در نتیجه فولاد در دیدار برابر استقلال تخلفی مرتکب نشده است.