•  بازگشایی حرم حضرت زینب (س)

    بازگشایی حرم حضرت زینب (س)

    گروه عکس الف، 

    آستان های مقدس سوریه که به علت شیوع کرونا بسته شده بودند با رعایت پروتکل های بهداشتی بازگشایی شد.