• ضدعفونی کردن بازار بزرگ تبریز

    ضدعفونی کردن بازار بزرگ تبریز

    گروه عکس الف، 

    در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، تیم های عملیاتی ضد عفونی سازمان آتش نشانی تبریز، عملیات گروهی ضد عفونی بازار تاریخی تبریز را انجام دادند./ منبع: ایسنا